top of page

Thư viện

Tìm kiếm bài giảng, giáo án, hoạt động, ý tưởng và hơn thế nữa

Xây dựng thư viện Dạy Học Tích Cực

Kính mời thầy cô chung tay xây dựng thư viện bằng cách gửi các bài giảng, giáo trình... cho đội ngũ Admin

Kết quả được tìm thấy:

6

240 đề thi thử quốc gia

Giáo trình

240 đề thi thử quốc gia

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Cấp:

Cấp 1

Môn học:

Toán

Giáo trình học tiếng Anh tổng hợp 4 kỹ năng cho người mới

Biểu mẫu

Giáo trình học tiếng Anh tổng hợp 4 kỹ năng cho người mới

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Cấp:

Cấp 2

Môn học:

Tiếng Anh

Đề cương bài giảng Hóa sinh học: Phần 2

Đề thi

Đề cương bài giảng Hóa sinh học: Phần 2

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Cấp:

Cấp 2

Môn học:

Vật lý

Nội dung bài giảng mỹ thuật học lớp 9

Trắc nghiệm

Nội dung bài giảng mỹ thuật học lớp 9

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Cấp:

Cấp 1

Môn học:

Mĩ thuật

Giáo trình Hóa học đại cương.pdf

Slide bài giảng

Giáo trình Hóa học đại cương.pdf

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Cấp:

Cấp 3

Môn học:

Hóa học

Giáo trình văn học dân gian

Giáo trình

Giáo trình văn học dân gian

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Cấp:

Cấp 3

Môn học:

Văn học

bottom of page