top of page
Các khóa học tại Dạy Học Tích Cực
Lọc theo Danh mục
Offline

[VŨNG TÀU] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Học phí

Khai giảng

14-15/8

Offline

[LONG AN] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

Học phí

Khai giảng

1-2/9

Offline

[TP HCM] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Học phí

Khai giảng

23-24/11

Offline

[HÀ NỘI] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Học phí

Khai giảng

3-4/8

Offline

[LÂM ĐỒNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Học phí

Khai giảng

15-16/7

Offline

[ĐÀ NẴNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Học phí

Khai giảng

27-28/7

Offline

[HẢI PHÒNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Học phí

Khai giảng

20-21/7

Offline

[QUẢNG NINH] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

Học phí

Khai giảng

7-8/9

Offline

[ĐẮK LẮK] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Học phí

Khai giảng

24-25/8

bottom of page