top of page

[TP HCM] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ngày khai giảng

23-24/11

Hình thức tổ chức

Offline

Địa điểm

TP HCM

Học phí

Giới thiệu về khóa học

Nội dung khóa học:

Hình ảnh lớp học & cảm nhận học viên

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Giảng viên

bottom of page