top of page

Các khóa học tại Dạy Học Tích Cực

[TP HCM] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

Thời gian

20-21/6

Địa điểm

TP HCM

[HẢI PHÒNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

20-21/7

Địa điểm

Hải Phòng

[ĐẮK LẮK] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

24-25/8

Địa điểm

Đắk Lắk

[QUẢNG NINH] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

Thời gian

7-8/9

Địa điểm

Quảng Ninh

[HÀ NỘI] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

30/6-1/7

Địa điểm

Hà Nội

[HÀ NỘI] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

3-4/8

Địa điểm

Hà Nội

[VŨNG TÀU] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

14-15/8

Địa điểm

BR Vũng Tàu

[LÂM ĐỒNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

15-16/7

Địa điểm

Lâm Đồng

[ĐÀ NẴNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

KHÁM PHÁ CÁC NGUYÊN NHÂN dẫn tới việc HS hay buồn ngủ hoặc nói chuyện, làm việc riêng trong giờ học, từ đó giúp bạn có được các tuyệt chiêu để khắc phục những hiện tượng đó.

Thời gian

27-28/7

Địa điểm

Đà Nẵng

[LONG AN] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

Thời gian

1-2/9

Địa điểm

Long An

bottom of page