top of page

[LONG AN] VẬN DỤNG PP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS

Ngày khai giảng

1-2/9

Hình thức tổ chức

Offline

Địa điểm

Long An

Học phí

Giới thiệu về khóa học

Nội dung khóa học:

Hình ảnh lớp học & cảm nhận học viên

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Giảng viên

bottom of page