top of page

[LÂM ĐỒNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ngày khai giảng

15-16/7

Hình thức tổ chức

Offline

Địa điểm

Lâm Đồng

Học phí

Giới thiệu về khóa học

Nội dung khóa học:

Hình ảnh lớp học & cảm nhận học viên

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Giảng viên

bottom of page