top of page

[HẢI PHÒNG] SỨ MỆNH NGƯỜI THẦY - GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Ngày khai giảng

20-21/7

Hình thức tổ chức

Offline

Địa điểm

Hải Phòng

Học phí

Giới thiệu về khóa học

Nội dung khóa học:

Hình ảnh lớp học & cảm nhận học viên

Hướng dẫn đăng ký khóa học

Giảng viên

bottom of page