top of page

Dạy học tích cực - Năng lực thăng hoa

Price

Tùy tâm

Duration

19h30-22h00, thứ 3 & thứ 5 hàng tuần, các ngày 11, 13, 18 & 20/06/2024

Enroll

About the Course

Your Instructor

Ts. Trần Khánh Ngọc

Ts. Trần Khánh Ngọc
bottom of page